Gymclub Tienen             Gymclub Tienen is aangesloten bij
Gymnastiek Federatie Vlaanderen
            Voor Informatie, contacteer ons op:
info@gymclubtienen.be

Header

 

 

Gymtastisch Sporten

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid.

In 2017 legt Gymfed het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders.

Met de campagne "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" wil Gymfed deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten.

 Gymtastisch SportenLogo Gymclub Tienen GS Kleur

Veilig en vertrouwd turnen

Als bestuur vinden we het belangrijk dat we een veilig en plezierig sportklimaat opnemen in het beleid van de club

 

Ethische Commissie GymClub Tienen

 

API (Aanspreekpunt Integriteit)

Valerie Bracaval

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Johan Puyneers

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club kunnen terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

 

Tristan Morren

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Hij zal de wedstrijdgroep mee ondersteunen. Tristan is het aanspreekpunt tussen teams, gymnasten en leiding.

 

 

Ombudsman

 

D'Hondt Gino

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

De ombudsman heeft als taak de onvrede ombuigen naar herstel en vertrouwen.

 

De commissie is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden.


 

Gymtastisch SportenLogo Gymclub Tienen GS Kleur

Huishoudelijk Reglement GymClub Tienen 2022 -2023

 

Art 1 Ingeschreven leden van GymClub Tienen verklaren zich akkoord met het huishoudelijk reglement en verbinden zich ertoe het reglement na te leven.

Art 2 Elk kind (jongen en meisje) vanaf 2.5 jaar kan lid worden van GymClub Tienen. Inschrijvingen gebeuren via de website www.gymclubtienen.be, waar een link staat naar de online inschrijvingsmodule. Enkel wanneer een lid betaald heeft, is de inschrijving definitief. Registreren en aanmelden via de online module zonder betaling, geldt niet als ‘ingeschreven’.

Art 3 Controle op betaling van het lidgeld kunnen uitgevoerd worden en deelname aan lessen kan ontzegd worden aan leden die lidgeld niet betaald hebben.

Art 4 Nieuwe leden kunnen eerst een proefles volgen alvorens in te schrijven. Maximum 2 proeflessen zijn toegestaan ; nadien dient ingeschreven te worden (inclusief betaling) om nog verder lessen te volgen.

Art 5 Uitschrijven uit de club dient gemeld te worden via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Er wordt geen lidgeld terugbetaald, tenzij de uitschrijving gebeurt binnen de 30 dagen na inschrijving (betaling). In dat geval zal de club 30 € administratieve kosten aanrekenen en het resterende bedrag terugbetalen.

Art 6 Na inschrijving en betaling is elke gymnast verzekerd tegen sportongevallen. Elk ongeval dient onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de lesgever zodanig dat verzekeringspapieren kunnen meegegeven worden. Een onmiddellijke controle bij de dokter is nodig om aanspraak te maken op de verzekering van de Gymnastiek Federatie.

Art 7 Als gymnast ben je op tijd aanwezig in de les zodanig dat de lessen op tijd kunnen starten.

Art 8 Iedereen helpt mee het nodige materiaal klaar te zetten en op te ruimen.

Art 9 Iedereen draagt geschikte sportkledij (zie Art. 16), sport- of turnschoenen of op blote voeten.

Art 10 Gymnasten met lange haren, doen hun haren bij elkaar met een rekje zodanig dat veiligheid tijdens de lessen kan gegarandeerd worden.

Art 11 Als gymnast draag je geen juwelen, dit om kwetsuren te voorkomen.

Art 12 De vereniging (GymClub Tienen vzw) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van waardevolle voorwerpen of kledij.

Art 13 GymClub Tienen vzw is niet voor het opzettelijk beschadigen van materialen welke al of niet van de vereniging zijn. De kosten voor herstelling van aangebrachte schade zal aangerekend worden aan de verantwoordelijke gymnast(e).

Art 14 De club stelt een jaarkalender ter beschikking waarop de dagen staan dat er wel en niet getraind wordt. Op deze kalender staan ook andere belangrijke data weergegeven.

Art 15 Ingeschreven leden geven toestemming om foto’s, genomen tijdens activiteiten van GymClub Tienen, te publiceren op website, facebook en andere media.

Art 16 Elke ingeschreven gymnast(e) zal een outfit van GymClub Tienen aandoen tijdens de trainingen. Deze outfit bestaat uit een verplicht aan te kopen T-shirt en een turnshort (aan te kopen of zelf mee te brengen). De verkoop hiervan wordt in het begin van het sportjaar georganiseerd door de club.

Art 17 Alle gymnasten en lesgevers gedragen zich volgens de gedrags- en ethische code die door de GymFed vooropgesteld is. GymClub Tienen ondersteunt deze voor 100%. Deze is terug te vinden op : GymFed – Gedrags en Ethische code.

 


 

PRINTBARE VERSIE

 

Gymtastisch SportenLogo Gymclub Tienen GS Kleur

Huishoudelijk reglement GymClub Tienen

Acrogym Competitie

 

1. Inleiding 

De gymnasten van het competitieteam trainen met hun partner(s) in een vaste formatie. Vanaf dat moment zal er per formatie een traject uitgewerkt worden voor zowel de acrobatische delen als de choreografie. Dit vraagt uiteraard de nodige discipline van de gymnasten. Daarom is het belangrijk dat elke gymnast aanwezig is tijdens de trainingen. Een acroformatie kan maar succesvol zijn als iedereen aanwezig is en als er vertrouwen is tussen de gymnasten onderling. Acrogym is namelijk een teamsport. Door te kiezen voor acrogym competitie zal de gymnast een beleidsvoornemen aangaan met zijn/haar teamleden juist als met de club.

We willen onze gymnasten in de beste en in de meest veilige omstandigheden begeleiden. Daarom is het belangrijk om afspraken te maken. Het naleven van deze afspraken is een uiting van respect ten opzichte van het team en de trainers. Door goede en duidelijke afspraken te maken, kunnen nodeloze frustraties vermeden worden.

GymClub Tienen, aangesloten bij de GymFed, volgt het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van GymFed voor trainers en club :

   • Het is onze plicht om zorg te dragen voor de integriteit van onze leden.
   • We zorgen voor een correcte ondersteuning en begeleiding van onze leden.
   • De Gedrags- en Ethische code van GymFed moet door alle clubleden en allen die betrokken zijn bij het clubleven worden toegepast, waaronder de bestuursleden, de gymnasten, de trainers, de vrijwilligers en de ouders.
   • Het clubbestuur dient strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags - en Ethische code.
   • De club en de leiding hebben dit document ondertekend.

1.1 Aanspreekpunt Integriteit

Sinds 2015 heeft de GymFed een Commissie Ethiek met daarin een aanspreekpunt (API). Deze commissie bespreekt vragen van gymnasten, ouders, trainers of het bestuur. We vinden het belangrijk om binnen onze club een ethisch beleid te hebben. Zo hebben we 2 personen aangesteld als API, Valerie Braceval en Johan Puyneers. Hun contactgegevens kan men terugvinden op de website. Ze hebben als taak om bij een klacht, bijstand te verlenen. Tristan Morren is eveneens in het bezit van een pedagogisch diploma en zal de wedstrijdgroep mede ondersteunen. Hij is het aanspreekpunt tussen teams, gymnasten en leiding.

1.2 Het Vlaggensysteem

ICES heeft in samenwerking met Sensoa, Child Focus, Sport Vlaanderen, VSF, VTS en ISB een instrument ontwikkeld voor clubbestuurders, sporters, trainers, coaches, en andere sportbegeleiders om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zes criteria bepalen hoe je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct kan inschatten. Op basis van die inschatting kan een situatie beoordeeld worden met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe er gepast kan worden gereageerd. Het Vlaggensysteem biedt een houvast om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente wijze te overleggen en te reageren, aan de hand van duidelijke criteria. De ethische commissie raadt elke club aan het vlaggensysteem toe te passen in de club. Meer informatie en bruikbare instrumenten zijn te vinden op de website van ICES via http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten

1.3 Time Out tegen Pesten

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in de Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend.

Coaches en bestuurders werden geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt mede aan een klimaat waarin kinderen zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Samen maken we werk van een pestvrij sportklimaat en geven we aan iedereen te kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld.

 

2. Gedragscode voor gymnasten acro GymClub Tienen

2.1 Kleding en materiaal

   • Gymnasten worden verzocht om te trainen in sportkledij. Ze dragen comfortabele kleding om een vrije beweging te maken, maar de kleding mag wegens veiligheidsredenen niet te open, los of fladderend zijn.
   • Het is niet toegestaan aan de sporters om sieraden te dragen tijdens de trainingssessies, dit om kwetsuren te vermijden. Festivalbandjes en piercings zijn niet toegestaan
   • Nagels van vingers en tenen blijven kort, je kan er andere gymnasten mee verwonden
   • Haren worden strak samengedaan (staart of dot), veiligheid voor jezelf, je partners en de trainers.
   • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de gymnast erop.
   • Het gebruik van gsm, smartphones en tablets is niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden. Maar niet als dit gebruikt wordt in functie van de les (muziek, beeldanalyse). Voor dringende boodschappen kan het gebruik hiervan als uitzondering toegestaan. Er zal een plooibox voorzien worden in de zaal waar iedereen verplicht zijn smartphone in moet leggen voor de trainingssessie van start gaat.

2.2 Begin en einde training

   • De trainingen starten stipt.
   • Gymnasten zijn verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers die voorzien zijn.
   • Het is storend als er gymnasten te laat komen, dus vragen we aan de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind(eren) tijdig op de trainingen zijn in het Tijdens een weekdag kan dit soms moeilijk zijn en daar hebben we begrip voor, maar niet tijdens het weekend. De gymnasten worden verwacht 10 minuten voor de start van de training aanwezig te zijn. Het is niet de bedoeling dat de gymnasten in de kleedkamer blijven rondhangen.
   • Op het einde van de training, wordt er ook gezamenlijk Stopt een gymnast eerder met zijn/haar formatie dan de laatste groep, dan kan hij/zij altijd iets opruimen. Het is vervelend voor de gymnasten van de laatste groep om alles te moeten opruimen.
   • Men mag er geen gewoonte van maken om de training vroeger te beëindigen. Tijdens het wedstrijdseizoen worden in het laatste gedeelte oefeningen geturnd.

2.3 Aanwezigheid

   • Er wordt verwacht dat de gymnast zo veel mogelijk aanwezig is tijdens de trainingen, ook tijdens de extra trainingen in de Uiteraard gaat iedereen al wel eens op vakantie. Voor gymnasten die elke schoolvakantie afwezig zijn raden we aan om niet langer voor de competitie te kiezen.
   • Afwezigheden worden bijgehouden door de We sporen jullie aan om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingen. Niet alleen om een goed resultaat te behalen op wedstrijden, maar ook voor je partners. Denk erom dat acrogym een teamsport is !
   • Als de gymnast niet kan komen, dien je de trainer en je partner(s) op de hoogte te brengen.
   • Ben je ziek en heb je geen doktersbriefje, telt dit ook voor een afwezigheid. Verplichte schoolactiviteiten en examenperiodes gelden als wettig Voor de gymnasten die universiteit of hogeschool volgen, is een flexibele lesrooster mogelijk in samenspraak met het team en de trainer. Het is aan de gymnast zelf om een voorstel te doen.

2.4 Orde en netheid / gezondheid

   • Papiertjes en flesjes worden in de voorziene vuilnisbakken gedeponneerd.
   • Tijdens de lessen laten de gymnasten geen kleding rondslingeren in de zaal.
   • Na de training neemt iedereen zijn drinkbus en kledij mee naar huis.
   • Bij langdurige trainingen voorzien de trainers een pauze.
   • Drinkbussen nemen we mee in de Er zal een plaats voorzien zijn waar ze hun drinkbus kunnen plaatsen. Het is belangrijk om voldoende water te drinken.
   • Er wordt niet gesnoept tijdens de trainingen of stages.
   • Als er jarigen zijn die willen trakteren (moet niet), kan dit op het einde van de training.

2.5 Respect

2.5.1 Voor eigen gezondheid

    • Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun eigen persoonlijke hygiëne.
    • Ze mogen niet trainen als ze onvoldoende fit zijn.
    • Gymnasten die medicatie gebruiken (bijv. Inhalator) worden verwacht de trainer hiervan in te lichten.
    • Als de medicatie voorkomt op de dopinglijst moet de competitiesporter een attest van medische noodzaak bij zich hebben op elke training – wedstrijd. Meer info op www.dopinglijn.be.
    • Sporters dienen over een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ te Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GymFed.
    • Gymnasten voeren geen bewegingen uit (indoor noch outdoor) die niet geoefend werden of die de gymnast niet onder de knie

2.5.2 Voor anderen

    • Zoals al aangehaald, is acrogym een teamsport en is het belangrijk om respectvol om te gaan met elkaar. Een vernederende of minachtende houding aannemen ten opzichte van medegymnasten en - of leiding wordt niet getolereerd binnen onze
    • Gymnasten kunnen geschorst of indien nodig definitief uitgesloten worden, als zij zich ongepast Tijdelijke of definitieve uitsluiting kan alleen maar plaatsvinden als de vooraf vastgelegde procedure werd gevolgd. Wij nemen dan als club contact op met de commissie ethiek van de Gymfed.
    • Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet

2.6 Wedstrijden

   • Gymnasten die aan een wedstrijdseizoen starten, maken samen met hun team het wedstrijdseizoen ook af.
   • De aanwezigheden worden bijgehouden. Bij te veel afwezigheden kan de trainer beslissen om de formatie niet te laten deelnemen aan Het gevolg hiervan kan zijn dat de betreffende gymnasten dan ook niet langer een formatie zullen vormen. Na herhaalde waarschuwingen kan het bestuur beslissen dat de betreffende gymnast niet langer deel zal uitmaken van het competitieteam.
   • De gymnasten nemen deel aan de wedstrijden waarvoor ze zijn ingeschreven. Wie nu al weet dat hij aan een wedstrijd niet kan deelnemen, laat dit dan tijdig weten aan de de leiding.
   • Bij ziekte of blessure brengen zij binnen de 48 uur na de wedstrijd een doktersbriefje binnen bij de trainer. Zo niet dan zal de boete die club ontvangt aan de betrokken gymnast worden doorgerekend.
   • De trainer kan te allen tijde beslissen om een formatie niet te laten deelnemen en doet dat in functie van de aanwezigheid en de veiligheid van de gymnasten. Het is belangrijk om de gymnasten 100% fit en geconcentreerd te laten starten aan een wedstrijd. Alle acro delen moeten ze beheersen voor ze kunnen deelnemen aan een wedstrijd.

2.7 Wedstrijdkledij

   • Voor gymnasten die deelnemen aan wedstrijden moet een turnpakje aangekocht worden. Voor gymnasten in het recreaniveau zal de club bepalen welk turnpakje aangekocht moet worden.
   • Vanaf het I – niveau kan elke formatie kiezen welk turnpakje aankocht moet worden. Voor de aankoop moet het pakje worden voorgelegd aan de trainer en juryleden van onze Als iedereen akkoord is, mag het daadwerkelijk aangeschaft worden.
   • De club zal een trainingsvest te koop aanbieden.

2.8 De dag van de wedstrijd

   • Het vervoer naar de wedstrijden moet door de ouders zelf georganiseerd De gymnast zorgt ervoor dat hij/zij minstens een half uur voor aanvang van de opwarming in de zaal aanwezig is.
   • Tijdens de wedstrijden streeft de club ernaar dat de gymnasten worden begeleid door de Door de vele gymnasten en wedstrijddagen zal dit niet mogelijk zijn. Er zal echter altijd iemand van het trainersteam aanwezig zijn.
   • De haren dienen strak bij elkaar in een dot (donut) te worden Ook tijdens de wedstrijd draagt de gymnast geen sieraden en zichtbare tatoeages.
   • Nagellak moet verwijderd zijn, zowel op de handen als op de voeten 
   • Tijdens de lengtemeting draag je geen sokken en lange broek. Als de lengtemeting plaatsvindt zijn je haren los. Dit geldt vanaf het C–niveau.
  •  

3. Gedragscode voor ouders

3.1 Praktische verantwoordelijkheden

3.1.1 Kleding en materiaal

    • Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op een sportieve manier gekleed naar de training gaat, passend bij de discipline dat het kind beoefend.
    • Ze worden verzocht ervoor te zorgen dat de gymnasten geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de training.

3.1.2 Begin, einde training en bij wedstrijden/activiteiten

    • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind tijdig voor aanvang van de les aanwezig is en bij het einde van les weer tijdig wordt opgehaald. Lukt dit niet door onvoorzienbare omstandigheden, verwittig dan de lesgevers
    • Tijdens de trainingen is publiek NIET toegestaan in de gymhal. De gymnasten en leiding vinden het niet leuk dat ouders de trainingen volgen achter de vensters. Dit zorgt voor afleiding van de gymnasten. Gelieve dit te respecteren. Er wordt ook niet gefilmd achter de vensters.
    • Ten gevolge van gezondheids- veiligheidsredenen mogen ouders, behalve onder goedkeuring van de trainer, op geen enkel moment de trainings- of wedstrijdvloer.

3.2 Respect

3.2.1 Naar uw kind toe

    • Ouders zien erop toe dat hun kind fit is om deel te nemen aan de training. Ze stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind.
    • Ouders moedigen sportiviteit altijd aan, zoals: regels volgen, gedane engagementen nakomen, respect voor zichzelf – medesporter - trainer, respect voor anderen en het materiaal.

3.2.2 Naar de trainer toe

    • Coaching is en blijft de verantwoordelijkheid van de trainer. Als ouders zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling, gelieve dit dan rechtstreeks met de trainer te bespreken. De discussies met een trainer worden niet gevoerd tijdens de lessen, op sociale media, sms, chat, … .

3.2.3 Naar juryleden toe

    • Ouders mogen een jurylid nooit verbaal of fysiek bedreigen en trekken de integriteit van de juryleden niet in twijfel.

 

4. Lidgeld

Het lidgeld omvat de aansluiting als lid bij de GymFed Vlaanderen, het afsluiten van een verzekering, voor elke gymnast en de lessen voor een heel sportjaar, inclusief de extra vakantietrainingen.

 

PRINTBARE VERSIE

 


 

Gymtastisch SportenLogo Gymclub Tienen GS Kleur

Gedrags- en Ethische code GYMFED 2020-2021

ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden

 

1          INLEIDING

Alle clubs aangesloten bij GYMFED volgen het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van GYMFED voor trainers en clubs. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden. GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen - en specifiek de trainers - zich houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en dat ze een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het clubleven.

Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).

 

Implementatie Gedrags- en Ethische code

 

De Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door alle clubleden en allen die betrokken zijn bij het clubleven te worden toegepast, waaronder de bestuursleden, de sporters, de trainers, de vrijwilligers, de ouders én de juryleden. Het clubbestuur dient strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags- en Ethische code.

We raden aan de tekst van de Gedrags- en Ethische code per doelgroep INTEGRAAL te laten opnemen in het huishoudelijk reglement van de club.

De clubbesturen kunnen de Akkoordverklaring ter ondertekening voorleggen aan de trainers en vrijwilligers.

 

2          PREVENTIEF BELEID TER BEVORDERING VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELBEVINDEN

 1. Uittreksel strafregister. In enkele van onze omringende landen, met name Nederland en het Verenigd Koninkrijk, wordt van de trainers en vrijwilligers gevraagd een Uittreksel uit het strafregister, het vroegere ‘Getuigschrift van goed zedelijk gedrag’ te kunnen voorleggen. Hoewel dit nog niet opgelegd wordt door het BOIC, Sport Vlaanderen of GYMFED, raden we de clubs wel aan dat de trainers (in de akkoordverklaring) verklaren dat ze over dit uittreksel beschikken. Het getuigschrift is geen garantie dat de seksuele integriteit 100% gewaarborgd wordt en blijft, maar verkleint de kans op ongewenst gedrag. Het biedt zekerheid omtrent het verleden van de nieuwe trainer of vrijwilliger.
 2. Aanspreekpunt Integriteit. GYMFED heeft sinds 2015 een Ethische Commissie met daarin een Aanspreekpunt Integriteit (API). Deze commissie komt regelmatig samen en bespreekt vragen van sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. De Ethische Commissie raadt elke club aan om intern een API aan te stellen en daarnaast een tweede verantwoordelijke zodat men (a) bereikbaar wordt voor iedereen en (b) samen in overleg problemen kan bespreken.
  De contactgegevens van de API dienen kenbaar gemaakt te worden aan de leden (welkomstbrochure, website, …). De API is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden, en heeft als taak om in geval van een klacht bijstand te verlenen. Het Aanspreekpunt Integriteit (API) adviseert en stimuleert de club om preventieve maatregelen te nemen. Het aanstellen van een API binnen de club toont aan dat u als club een degelijk ethisch beleid belangrijk vindt. Men raadt aan dat de API een aanspreekbare, integere en onafhankelijke persoon is die bij voorkeur beschikt over een pedagogisch diploma. U kan meer informatie over de Ethische Commissie vinden via de website van GYMFED www.gymfed.be/over-gymfed/gymtastisch-sporten/ethische-commissie-gymfed
 3. Het Vlaggensysteem. ICES heeft in samenwerking met Sensoa, Child Focus, Sport Vlaanderen, VSF, VTS en ISB een instrument ontwikkeld voor clubbestuurders, sporters, trainers, coaches, en andere sportbegeleiders om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zes criteria bepalen hoe je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct kan inschatten. Op basis van die inschatting kan een situatie beoordeeld worden met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe er gepast kan worden gereageerd. Het Vlaggensysteem biedt een houvast om op  een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente wijze te overleggen en te reageren, aan de hand van duidelijke criteria. De ethische commissie raadt elke club aan het vlaggensysteem toe te passen in de club. Meer informatie en bruikbare instrumenten zijn te vinden op de website van ICES via http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten
 4. De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) bieden een communicatiekanaal aan “op maat” van jongeren. Via dit kanaal kunnen jongeren in contact komen met gespecialiseerde en hiervoor opgeleide medewerkers van het VK te Brussel die naar hen zullen luisteren, informeren en ondersteunen. Het is aangewezen dat de club dit kanaal kenbaar maakt aan de leden. Meer informatie en de toegang tot de chatbox is te vinden op www.nupraatikerover.be

 

3          GEDRAGSCODE VOOR SPORTERS

1.      Praktisch

  1. Kledij en materiaal - zie ook algemene richtlijnen – (gymnastiek)kledij
   • Sporters worden verzocht om te trainen in gepaste gymnastiek- of sportkledij. Sporters dragen comfortabele kleding om een vrije beweging mogelijk te maken, maar de kledij mag omwille van veiligheidsredenen niet te open, los of fladderend zijn.
   • Het is niet toegestaan aan de sporters om sieraden te dragen tijdens de trainingssessies of competitiemomenten, kleine knopjes als oorringen zijn toegelaten (conform de FIG-normen, uitgez.
    Freerunning/parkour)Voor Freerunning/parkour: sieraden mogen geen risico inhouden voor anderen, het materiaal of zichzelf.
   • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de sporter erop.
   • Het gebruik van GSM, smartphones en tablets is niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden. Tenzij dit gebruikt wordt in functie van de les en na toestemming van de trainer (vb. beeldanalyse).
  2. Begin en einde training
   • De training begint stipt op de tijdstippen die aangeduid staan op het uurrooster van de club.
   • Sporters zijn verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers/ruimtes wanneer deze voorzien zjin.
   • Sporters mogen nooit trainen (inclusief de opwarming) bij afwezigheid van een trainer, tenzij (vb. bij het te laat komen van de trainer wegens overmacht) de sporters +18 jaar zijn en dit vooraf opgenomen is in het Huishoudelijk Reglement van de club.
   • Het is aangeraden dat de sporters op voorhand de trainer inlichten indien zij niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn bij de les/training.

 

2.      Respect

  1. Voor eigen gezondheid
   • Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun eigen persoonlijke hygiëne.
   • Sporters mogen niet trainen als ze niet voldoende fit zijn.
   • Sporters die medicatie gebruiken (bijv. inhalator) worden verwacht de trainer en/of het clubbestuur hiervan in te lichten. Indien de gebruikte medicatie voorkomt op de dopinglijst moet de competitiesporter een attest van medische noodzaak bij zich hebben op elke training/wedstrijd. Meer info op www.dopinglijn.be. Voor een minderjarige recreant is een doktersattest voldoende.
   • Sporters dienen over een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ te beschikken. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED.
   • Sporters voeren geen bewegingen uit (indoor noch outdoor) die niet geoefend werden of die de sporter niet onder de knie heeft.
  2. Voor anderen
   • Sporters kunnen geschorst of indien nodig definitief uitgesloten worden, indien zij zich ongepast gedragen. Dit ongepast gedrag omvat onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelen, discriminatie, …. Tijdelijke of definitieve uitsluiting kan enkel plaatsvinden indien de vooraf vastgelegde tuchtprocedure werd gevolgd. Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet geaccepteerd.

 

 3.      Specifiek voor Freerunning/parkour

  1. Respect voor de omgeving
   • De sporter traint niet op illegale plaatsen of privéterrein zonder toestemming.
   • De sporter checkt de obstakels die hij/zij wil gebruiken op stabiliteit en veiligheid en maakt niks stuk.
   • De sporter respecteer de buurtbewoners. Maakt geen lawaai en laat geen afval achter.
  2. Respect voor de sport
   • De sporter brengt Freerunning/parkour nooit in verband met illegale activiteiten.
   • De sporter ruimt de ‘spot’ op voor en na de training.
   • De sporter neemt actief verantwoordelijkheid op wanneer iets beschadigd wordt.
   • Bij vragen of opmerkingen door voorbijgangers geeft de sporter vriendelijk meer informatie. De sporter gaat niet in discussie met voorbijgangers, ook als hij/zij (on)terecht wordt weggestuurd.

 

4          GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS

Trainers dienen expliciet akkoord te gaan met de Gedrags- en Ethische code middels de Akkoordverklaring.

1.      Certificaten, diploma’s, verzekeringen

Om te beantwoorden aan de normen van Ethisch Verantwoord Sporten gelden de volgende vereisten:

  1. Voor professionals:
   • Het is ten zeerste aangeraden dat professionele coaches over een nationaal erkende kwalificatie beschikt, gericht op de doelgroep, het niveau en de discipline waarin ze professioneel actief zijn (Master LO, Bachelor LO, Initiator, Instructeur B, Trainer B, of Trainer A).
   • Trainers dienen over een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ te beschikken. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED.
   • Trainers dienen een uittreksel uit het strafregister op verzoek te kunnen voorleggen.
  2. Voor trainers op niet professionele basis, vrijwilligers inbegrepen:
   • Voor de hoofdtrainer is het ten zeerste aan te raden dat hij/zij over een geldige en nationaal erkende kwalificatie beschikt, gericht op de doelgroep en discipline waarin hij actief is. Van alle anderen wordt verwacht dat zij een initiatordiploma hebben en/of jaarlijks bijscholing volgen. Minderjarige trainers mogen slechts andere jongeren begeleiden onder toezicht van een volwassen trainer of persoon aangesteld door de club
   • Trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED
   • Het is aangeraden dat trainers en vrijwilligers verklaren te beschikken over een blanco ‘Uittreksel uit het strafregister’, het vroegere ‘Getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

 

2.      Verantwoordelijkheden

  1. Leerklimaat scheppen
   • Van trainers wordt verwacht dat zij met zin voor verantwoordelijkheid en zorg pedagogisch correct handelen zodra een kind/jongere onder hun begeleiding traint of oefent. Hiermee wordt onder meer bedoeld dat de trainers niet schreeuwen, kinderen niet belachelijk maken, ontvankelijk zijn voor emotionele signalen en op een didactische en pedagogische verantwoorde wijze training of lesgeven.
   • De verantwoordelijkheid van de trainers begint bij de aanvang van de les/training tot en met het einde van de les/training. Indien de sporters minderjarig zijn, blijft de trainer verantwoordelijk totdat zij terug worden overgelaten aan de zorg van hun ouder(s)/voogd.
   • Trainers stimuleren de sporters en begeleiden hen om verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties op te nemen.
   • Trainers zorgen ervoor dat de activiteiten die zij kiezen en adviseren geschikt zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke individuele sporter.
   • Trainers dienen te vermijden dat zij een te hoge (verwachtings-)druk leggen op de sporters.
   • Trainers dienen een gezonde mix tussen sporttechnische elementen en spelvormen te hanteren.
  2. Veilige omgeving scheppen
   • Trainers worden verwacht een veilige trainingsomgeving voor alle sporters te bieden.
   • Trainers dienen de toestellen en het materiaal voor gebruik te controleren. Indien ze vaststellen dat een toestel niet meer veilig is, signaleren zij dit aan het clubbestuur en schorsen zij het gebruik van het toestel.
   • Van minimaal 1 trainer, tijdens gelijk welke georganiseerde trainingssessie of les, wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een EHBO-kwalificatie zodat er bij nood kan geholpen worden. Tevens is het wenselijk dat deze kennis regelmatig wordt opgefrist.
   • Trainers moeten het welzijn en de veiligheid van de sporter boven de prestatie- ontwikkeling plaatsen.
   • Coaches en trainers dienen er zich van te verzekeren dat de sporters fit zijn om te trainen en dienen de herstelperiode na blessure te respecteren.
   • Het advies van de (sport)arts of kiné wordt gevolgd voor eventuele aangepaste trainingen.
   • Van trainers wordt verwacht dat ze zich bijscholen rond gezondheid, veiligheid en welbevinden binnen hun discipline (o.a. sessies Kaderweekend)
  3. Orde en praktische regels handhaven
   • Trainers dienen van bij het begin te verduidelijken aan de sporters wat precies van hen verwacht wordt en wat de sporters van hen mogen verwachten. Hiermee bedoelen we dat ze afspraken, routines en gedragscode met de sporter bespreken.
   • Coaches en trainers mogen nooit toestaan dat minderjarige sporters het trainingscomplex verlaten zonder een volwassene die voor hen verantwoordelijk is, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders.
   • Trainers trachten, in de mate van het mogelijke, de ouders van minderjarige sporters te kennen, onder meer om te voorkomen dat jonge kinderen niet met de ouders of gekende personen meegaan na de training.
   • Een trainer is reeds voor het begin van de training aanwezig op de locatie (richtlijn 5- 10 minuten).

 

3.      Regels voor de trainer zelf

  1. Eigen voorkomen/gedrag
   • Trainers dienen steeds hoge normen van gedrag en voorkomen te vertonen. Ze mogen in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag vertonen.
   • Trainers dragen bij elke training of competitiemoment aangepaste sportkledij en geen sieraden. Ook lange gelnagels, waardoor gymnasten schrammen kunnen oplopen, worden afgeraden.
   • Trainers maken geen gebruik van GSM, smartphones of tablets tijdens de trainingen en wedstrijden tenzij voor sporttechnische doeleinden (vb. beeldanalyse) of in geval van nood.
  2. Omgang met de sporters
   • Het wordt ten zeerste afgeraden dat trainers één enkele sporter een lift naar huis geven, tenzij een andere sporter of volwassene aanwezig is of met expliciete toestemming van de ouders.
   • Het wordt ten zeerste afgeraden dat er getraind wordt in een 1-op-1-situatie.
   • De trainer onthoudt zich ervan de sporter te benaderen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door  te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
   • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. De fysieke en mentale integriteit van de sporter moet steeds en in alle situaties gegarandeerd worden.
   • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige, niet volwassen sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
   • De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van  aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
   • De trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiekanaal dan ook.
   • De trainer zal tijdens (training)stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt of verblijft, zoals de kleedkamer en de hotelkamer.
   • De trainer heeft de plicht – voor zover in zijn/haar vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimiteit.
   • De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien de trainer gedrag vaststelt dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  3. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media

Trainers zijn hét sportieve voorbeeld voor jonge sporters. Dit zowel tijdens de trainingen, wedstrijden, … maar ook daarbuiten, onder meer bij het gebruik van sociale media.

Sportiviteit en respect eindigen niet bij het einde van de training of de wedstrijd, maar gelden net zo goed op WhatsApp, Instagram, Facebook en Twitter…

 

Tips

   • Wees je er steeds van bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets post.
   • Gebruik sociale media om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over sport te delen.
   • Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of ten persoonlijke titel.
   • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
   • Wees terughoudend in je communicatie met minderjarige gymnasten. Vermijd zoveel mogelijk één-op-één-contacten tenzij het louter een sport gerelateerde melding betreft. Onthoud je van persoonlijk getinte boodschappen en of “chats”. Onthoud je van seksueel getinte opmerkingen of opmerkingen die mogelijkerwijze als intimiderend kunnen worden aangevoeld.
   • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale media (sms, chat, … ). Spreek ouders/gymnasten rechtstreeks aan.
   • Bestuurders en trainers zijn in de eerste plaats vertegenwoordiger van de organisatie. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel kan je beter niets publiceren.
   • Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wil zetten.
   • Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dit dan persoonlijk. Evaluaties van iemands sportprestaties horen niet thuis op sociale media.
   • Beleefd en vriendelijk zijn loont altijd, ook online.

 

5          GEDRAGSCODE VOOR OUDERS

 1. Praktische verantwoordelijkheden

  1. Kledij en materiaal
   • Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op sportieve wijze gekleed naar de training gaat, passend bij de discipline die het kind beoefent en zonder sieraden.
   • Ouders worden verzocht ervoor te zorgen dat kinderen geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de training.
  2. Begin en einde training en bij wedstrijden/activiteiten/toonmomenten
   • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind tijdig voor aanvang van de les/training aanwezig is en bij het einde van de les weer tijdig wordt opgehaalt.
   • Ouders van nieuwe sporters stellen zich voor aan de verantwoordelijke trainer. Dit zorgt ervoor dat kinderen enkel de club verlaten met iemand die de trainer  (her)kent.
   • Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders, behoudens toelating van de trainer, op geen enkel moment de trainings- of wedstrijdvloer betreden.
   • We raden aan dat ouders die kinderen opvangen tijdens de stage of logement aanbieden afspraken maken met de clubverantwoordelijken rond gezondheid en veiligheid.
   • Ouders worden aangeraden om de competities/activiteiten/toonmomenten van hun kinderen bij te wonen
  3. Administratie
   • Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten tijdig betalen.
   • Ouders zorgen ervoor dat alle wijzigingen in contactgegevens meegedeeld worden aan het clubbestuur.
 2. Respect

  1. Naar hun kind toe
   • Ouders zien erop toe dat hun kind fit is om deel te nemen aan de sportles. Ze stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind.
   • Ouders moedigen sportiviteit ten alle tijden aan, zoals: regels volgen, gedane engagementen nakomen, respect voor zichzelf-medesporter-trainer, respect voor anderen en het materiaal.
  2. Naar de trainer toe
   • Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke trainer te wenden als ze zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling. De trainer of verantwoordelijke wordt hiervoor persoonlijk aangesproken. De discussies met een trainer worden niet gevoerd op sociale media, sms, chat, …
   • Ouders dienen de coaching over te laten aan de trainer.
  3. Naar juryleden toe (indien van toepassing)
   • Ouders mogen een jurylid nooit verbaal of fysiek bedreigen en trekken de integriteit van de juryleden niet in twijfel.

 

6          GEDRAGSCODE VOOR JURYLEDEN EN OFFICIALS

 1. Deontologie

  • De functie van jurylid of official vereist een hoogstaande standaard wat betreft ethisch gedrag, fairplay, deontologie en respect voor alle betrokkenen bij hun sportieve activiteiten, direct en indirect.
  • Een jurylid of official is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden. Hij/ zij voorkomt elke schijn van en/of effectieve vorm van partijdigheid of belangenvermenging
  • Hij/zij gaat respectvol om met alle betrokkenen en in alle omstandigheden.
  • Hij/zij zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Hij/zij controleert en waakt erover dat er in veilige omstandigheden kan worden gesport. Binnen het kader van de eigen verantwoordelijkheden waakt hij/zij erover dat de fysieke integriteit van alle deelnemers ( sporters, maar ook coaches en zelfs toeschouwers ) moet in alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Hij/zij houdt zich aan de veiligheidsnormen en –eisen. Hij/zij schept een omgeving en sfeer, waarin sociale veiligheid is gewaarborgd en ook zo wordt ervaren.
  • Hij/zij ziet toe op het naleven van regels en normen in samenwerking met de trainers/gedragscode en andere normen. Hij/zij Houdt zich aan de regels, de wedstrijdreglementen en waakt over de toepassing ervan.
  • Hij/zij organiseert een goede samenwerking met andere officials, die in de wedstrijd actief zijn, onder meer de mensen die aan de jurytafel zitten.
  • Hij/zij is dienstbaar en betrouwbaar. Hij/zij is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
  • Hij/zij zijn consequent en consistent in het toepassen en implementeren van de reglementen, zodat deelnemers kunnen vertrouwen dat dezelfde criteria worden gehanteerd bij de jurering.
  • Hij/zij is open. Hij/zij handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
  • Hij/zij is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in het diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van sociale media.
  • Hij/zij aanvaardt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van deelnemers, trainers/coaches, bestuurders of derden aan, om iets te doen, of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan de verantwoordelijken ( bestuur, andere officials enz...).
  • Hij/zij is collegiaal t.o.v. andere juryleden en officials, ook indien ze als toeschouwer tijdens de wedstrijd aanwezig zijn.
  • Hij/zij is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Hij/zij handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportfederatie.

 

Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Commissie:

Mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Zuiderlaan 13, 900 Gent

Tel: 0495 62 88 39 (Ilse Arys - Algemeen Manager)

 

 

Ilse Arys

Algemeen Manager Gymfed

www.gymfed.be

 

Download dit document